Kellersvej

Projekt

Området på Kellersvej fungerer i dag som institution for psykisk og fysisk handicappede, indeholdende boliger og aktivitetstilbud. DOMINIA har været bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelse af arkitektkonkurrence for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse på området.

Arkitektkonkurrencens formål har sammenfattet været, at fremkomme med et forslag til en helhedsplan for etablering af 78 almene boliger i nybyggeri, 18-20 kommunale boliger i eksisterende bygninger, indretning af en række eksisterende bygninger til fælles boligareal, servicearealer, aktivitets og samværstilbud samt personalefaciliteter m.m., samt en landskabelig bearbejdning af hele området. Detaljeret har forslaget skullet fremkomme med forslag til arkitektur, design og indpasning af nybyggeriet på området, ligesom det skulle fremkomme med indretnings- og forbedringsforslag i eksisterende bygninger, der skal indrettes til nye funktioner. Nybyggeriet skal opføres om energiklasse 2020.

Grunden er på omkring ca. 72.000 m2 og eksisterende bebyggelse på ca. 4.500 bruttoetage m2, fordelt på ca. 24 bygninger, der huser boliger, administration/ servicearealer og forskellige aktivitetsfaciliteter.

Bygherre

Gladsaxe kommune

Hovedentreprenør

Dominia

Entrepriseperiode

September 2020 - November 2020