De Gule Stokke

Projekt

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbød opgaven med restaurering og modernisering af de fredede bygninger “De Gule Stokke” i Nyboder.

Et udbud med prækvalifikation og efterfølgende tilbudsgivning med forhandling.

Tildelingskriteriet var bedst forhold mellem pris, kvalitet, organisation og bemanding med følgende vægtning:

  • Pris 40%
  • Organisation og bemanding 20%
  • Risikohåndtering 20%
  • Procesbeskrivelse 20%

Vi blev indstillet til entreprisen E01 Nedrivning- og miljøsanering samt byggeplads med absolut højeste score. Projektet omfatter 54 huse – stue, 1. sal og delvis udnyttet tagetage – med i alt 96 lejemål, som reduceres til 83 lejemål således, at de mindste lejemål sammenlægges.

Projektet forventes færdiggjort i 2023 og har således næsten 5 år på bagen.

Samarbejdet med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er kørt gnidningsfrit
og helt uden konflikter. Dette på trods af længden og kompleksiteten af opgaven.

Længerevarende projekt stiller krav til planlægning
Alt indvendigt skulle nænsomt skilles ad til genopsætning/genanvendelse, hvilket stillede store krav til instruktion, systematik og løbende opfølgning på
arbejdets udførelse. Projektet indebar arbejder i bebyggelse med stor hensyntagen til blivende og bevaringsværdige bygningsdele.

Projektet har omfattet samarbejde og planlægning mellem de forskellige håndværkergrupper.

Byggepladsforholdene og logistikken omkring renoveringen var nødvendigt at overveje nøje, da projektet udføres på sparsom plads i indre København og med stort fokus på 3. mand.

Alle boliger har gennemgået en omfattende indvendig miljøsanering, herunder asbestsanering af installationer samt brystninger i boligerne.

Projektet er udført i henhold til vores ISO-certificerede ledelsessystem (kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljø) samt nedbrydningsbranchens miljøkontrolordning (NMK96), som er underlagt COWI A/S’ uvildige kontrol.

Bygherre

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Entrepriseperiode

Marts 2018 - 2023