Klerkegade 2

Den historiske næsten 150 gamlefrimurerbygning på Klerkegadeblev 2. juli 2015 totalskadet i en voldsom brand, som stort set totalt ødelagde den gamle bygning. Vi fik til opgave, at nedrive alle brandskadede bygningsdele i den 6.500 m2 store bygning. I den vestlige del af bygning var stort set alt udbrændt på nær de bærende ydervægge, som […]

Hvidovres Sundhedshus

Hvidovre Kommune besluttede, at etablere et helt nyt Sundhedshus på hjørnet af Hvidovrevej og Høvedstensvej i den tidligere posthusbygning. Det er således muligt for Hvidovre Kommune at have et samlet sundhedsområde, da nabomatriklen ligeledes indeholder dele indenfor sundhedsområdet. Det tidligere posthus er opført i 1959 og omfatter ca. 1.900 etage m2 samt ca. 1.00 m2 […]

Huset William

Det gamle plejehjem på Vigerslev Allé havde stået tomt i næsten 4år inden FSB udbød sanering & total nedrivning af den gamle bygning. Vi vandt hovedentreprisen, og udførte sanering af 10.000 m2 overflader samt total nedrivning af 6.000m2 bygningsmasse. Miljøsaneringen bød på udfordringer med PCB, tungmetaller og klorerede parafiner. Bygherrerådgiver var Golder Assoiates.

Hotel Griffen

Bygherre skulle have renoveret alle værelser på Hotel Griffen. PL Entreprise på Bornholm havde entreprisen, men måtte sande at deres valg af asbestsanitør ikke var tilstrækkeligt, på grund af kvalitet og en særdeles stram tidsplan op mod sæsonåbning. Vi blev derfor tilkaldt og sanerede 96 badeværelser på 6 uger. Det var en opgave der logistikmæssigt […]

Hillerød Station

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed. Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder. Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering […]

Amalienborg Slotsplads

Igennem det seneste årti har vi udført mange opgaver på Amalienborg for Slots & Ejendomsstyrelsen. Den seneste opgave omfattede udskiftning af tagkonstruktionen samt indvendige arbejder på Christians IXs palæ. Arbejderne på slottet, blev udført efter fra princippet: at hvad der kunne restaureres/genanvendes, skulle demonteres forsigtigt i samråd med snedkerer & murer. Der blev tillige udført […]

Københavns Lufthavne

Søndergaard A/S har i en årrække arbejdet i og for Københavns Lufthavne. Totalnedrivning af kontorhuse. Nedtagning af facadepartier for etablering af nyt securitycenter. Asbestsanering af toiletkerner. Demontering af ovenlys. Demontering af stålkonstruktioner. Selektive nedrivninger i butikker. Totalnedrivning af bunkers. Etablering af byggeplads.

Tinghøj Vandtårne

Tinghøj vandtårne har siden 1950´erne pumpet drikkevand ud til borgerne i Gladsaxe, inden de blev taget ud af drift i 2004. Vi vandt hovedentreprisen med at nedrive de fire 23 meter høje vandtårne. Nedrivningen skulle foregå meget kontrolleret eftersom vandtårnene var nabo til den 220 meter høje Gladsaxe sendemast. Senderen er fastgjort med kraftige stålwire, […]

Nationalmuseet

I forbindelse med efterisolering af tagrummet på hele Nationalmuseet stod Slots & Ejendomsstyrelsen overfor en omfattende asbestsanering. Vi vandt udbuddet på asbestsaneringen og blev i samarbejde med bygherrerådgiveren Arkitema, også tilvalgt til at forestå efterisoleringen. Alle arbejder blev udført under stor hensynstagen til artefakter, museumsgenstande, personale og de mange gæster således, at alle område i […]

Melbylejren

Med en snæver 11-10 afgørelse blev det af byrådet besluttet, at den tidligere militærlejr i Asserbo skulle nedrives. Vi vandt hovedentreprisen med at nedrive og miljøsanere de velkendte røde barakker, 20 stk. i alt. Der var fundet tungmetaller, PCB og asbest i alle bygningsdele heraf var en stor del kategoriseret som farligt affald til Ekokem […]