Fisketorvet

Søndergaard A/S har i en periode på 8 år været med til at renovere Fisketorvet fordelt på 8 sager. Vi har blandt andet lavet indvendige rydninger for at gøre plads til Inspiration, Starbucks, Fitness DK og Zara. Derudover har vi lavet en større sag for Hoffmann i perioden 2012-2013. Arbejderne omfattede nedrivning af tunge bærende […]

Årby Skole

Kalundborg kommunes politikere besluttede, at kommunens skoler skulle være frie for miljøgiften PCB. Årby skole var blandt disse, hvor hele 68 fløjen samt omklædningen måtte saneres for primære kilder af PCB. Kommunen udbød opgaven som en hovedentreprise inkl. genopbygning af skolens faciliteter. Vi vandt licitationen og udførte med CC Brun A/S som underentreprenør, PCB sanering […]

UCC Ballerup

UCC blev købt af Ballerup Kommune i 2016, som har planlagt at dele byggeriet op i skole, koncertsal og boliger til voksne med særlige behov. Der var imidlertid fundet høje koncentrationer af PCB i fuger, maling og linoleum, og vores arbejde bestod derfor i, at miljøsanerere bygningen. Dørkarme og vinduer blev demonteret, og ca. 6 […]

Torvegaard

Torvegård (8-41) i København skulle i forbindelse med en større tagrenovering have udskiftet de gamle asbestplader. Vi stod for sanering og fjernelse af de 11.200 m2 tagplader, som var fordelt på 21 blokke. Udover fjernelse af tagplader blev der også saneret 800 m2 asbestskifer. Arbejdet krævede stor koordinering med de øvrige håndværkere, eftersom tømrerarbejder skulle […]

Sølvgade 40

DSBs gamle hovedsæde opført år 1770, stod overfor en gennemgående renovering i forbindelse med ombygning til 480 kollegieværelser, fordelt på bygningsmassens over 20.000 etage m2. Vi vandt miljø- & nedrivningsentreprisen, der omfattede sanering af PCB/tungmetaller/skimmel/asbest, selektiv nedrivning, samt indgriben i bærende konstruktioner. Arbejdet blev udført i tæt dialog med rådgiveren i hele processen.

Solvangskolen

Solvangskolen i Farum har i mange år haft store problemer med indeklimaet pga. af meget høje mængder PCB i luften. Flere metoder har været afprøvet, men løsningen blev til sidst, at totalnedrive to af bygningerne på skolen samt PCB-sanere og udskifte fugerne i administrationsbygningen. Vi vandt hovedentreprisen direkte for Furesø Kommune og har stået for […]

Solvangscenter

Vi vandt i tæt konkurrence hovedentreprisen omkring totalnedrivning og miljøsanering af de knap 10.000 m2 bygninger, som fra 2011 og indtil nedrivning stod mere eller mindre tomme. Arbejdet omfattede desuden afrensning af 16.000 m2 overflade, herunder sandblæsning af maling. I projektets forløb blev der ved tæt dialog og samarbejdet fundet væsentlige besparelser og bedre logiske […]

Slotsholmgade 12

I Bygningsstyrelsens ejendomme på Slotsholmsgade 12 blev der konstateret forhøjede PCB-værdier i indeklimaet. PCB-værdierne stammede fra vinduesfugerne og formålet med projektet var derfor, at fjerne, forsegle og genetablere den indvendige del af fugen på de godt 1.600 vinduer. For at komme til den indvendige fuge skulle det meste af den indvendige aptering omkring vinduet demonteres […]

Slagelse Kommune

Opgaven omfattede miljøsanering og nedrivning af 3 eksisterende bygninger i Slagelse Kommune. Ejendommene var i forfald, og det kunne ikke svare sig at renovere dem. Arbejdet blev udbudt i en pulje med 3 ejendomme og udført i en kontinuerlige arbejdsgangen, under hensyntagen til det omgivende miljø. Indvendige vægoverflader blev saneret, miljøaffald udsorteret, asbesttag håndteret efter […]

Skolen i Bymidten

Helsingør kommune valgte i 2014 at lade den gamle biblioteksbygning samt kampfeldtgrunde rydde. Grundet en efterfølgende klage i naturstyrelsen, blev hele projektet ændret og biblioteksbygningen blev total nedrevet i 2016. I 2017 vandt vi udbuddet på skolens bygning 2, 5 & 8. Bygningerne var dog så så kontamineret af miljøfarlige stoffer (PCB, asbest og tungmetaller), […]