Albo & Kongsholmcentret

En del af Kongsholmscentret nedbrændte i 2009, og efter at have stået som en brandtomt i adskillige år, blev der genopført et nyt morderne Kulturhus. Resten af Kongsholmcentret, dog ikke ”Festsalen”, trængte til en gennemgribende renovering, hvor det blev vurderet, at det bedst kunne betale sig at nedrive resten af bebyggelsen for genopførelse af et […]

Retten i Aarhus

For Bygningsstyrelsen har vi i storentreprise udført omfattende miljøsanering, afdækninger og indvendige rydninger af af det tidligere Erhvervsarkiv (Nu Rigsarkivet), som skal bringes tilbage til den oprindelige udformning. Projektet omfattede også demontering og afdækning af bevaringsværdige bygningsdele samt en større omlægning af blivende installationer. Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Arkivets samlinger dokumenterer i ord og […]

Illum

Søndergaard A/S har i perioden 2013- 2018 været med til at renovere Illum i København. Arbejderne er fordelt på 13 forskellige entrepriser. Størstedelen af vores arbejder har været indvendige nedrivningsarbejder, hvor vi blandt andet har udført: – Asbestsanering af lofter. – Demontage af elevatorer og trapper. – Nedrivning af tunge og bærende betonkonstruktioner inkl. sprængning […]

Rødovre Centrum

Søndergaard A/S har i de sidste 13 år været med til at renovere Rødovre Centrum. I løbet af de 13 år, er det blevet til 15 udførte opgaver. Størstedelen af vores arbejder har været i forbindelse med udvidelse af Rødovre Centrum, hvor vi blandt andet har udført: – Totalnedrivning af en bygningsmasse på ca. 5.000 […]

Fisketorvet

Søndergaard A/S har i en periode på 8 år været med til at renovere Fisketorvet fordelt på 8 sager. Vi har blandt andet lavet indvendige rydninger for at gøre plads til Inspiration, Starbucks, Fitness DK og Zara. Derudover har vi lavet en større sag for Hoffmann i perioden 2012-2013. Arbejderne omfattede nedrivning af tunge bærende […]

Hillerød Station

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed. Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder. Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering […]

Københavns Lufthavne

Søndergaard A/S igennem flere årtier haft fast afdeling i Københavns Lufthavne (CPH), som dagligt gennemfører flere løbende nedrivnings- og miljøsaneringsprojekter af både større og mindre karakter. Herunder: Totalnedrivning af kontorhuse. Nedtagning af facadepartier for etablering af nyt securitycenter. Asbestsanering af toiletkerner. Demontering af ovenlys. Demontering af stålkonstruktioner. Selektive nedrivninger i butikker. Totalnedrivning af bunkers. Etablering […]

Brøndbyparken

Blokkene er opført i slutning af 40’erne og i begyndelsen af 50’erne, og trængte derfor til en gennemgribende energirenovering med bl.a. ny murstensfacade og vinduer, nye altaner og nye badeværelser. 48 boliger ombyggedes til ældrevenlige boliger ved etablering af elevatorer. Udover renoveringen/ombygningen etableres der et nyt fælleshus og i samme forbindelse bliver udearealerne fornyet. Vores […]