Hotel Griffen

Bygherre skulle have renoveret alle værelser på Hotel Griffen. PL Entreprise på Bornholm havde entreprisen, men måtte sande at deres valg af asbestsanitør ikke var tilstrækkeligt, på grund af kvalitet og en særdeles stram tidsplan op mod sæsonåbning. Vi blev derfor tilkaldt og sanerede 96 badeværelser på 6 uger. Det var en opgave der logistikmæssigt […]

Hillerød Station

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed. Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder. Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering […]

Amalienborg Slotsplads

Igennem det seneste årti har vi udført mange opgaver på Amalienborg for Slots & Ejendomsstyrelsen. Den seneste opgave omfattede udskiftning af tagkonstruktionen samt indvendige arbejder på Christians IXs palæ. Arbejderne på slottet, blev udført efter fra princippet: at hvad der kunne restaureres/genanvendes, skulle demonteres forsigtigt i samråd med snedkerer & murer. Der blev tillige udført […]

Københavns Lufthavne

Søndergaard A/S har i en årrække arbejdet i og for Københavns Lufthavne. Totalnedrivning af kontorhuse. Nedtagning af facadepartier for etablering af nyt securitycenter. Asbestsanering af toiletkerner. Demontering af ovenlys. Demontering af stålkonstruktioner. Selektive nedrivninger i butikker. Totalnedrivning af bunkers. Etablering af byggeplads.

Nationalmuseet

I forbindelse med efterisolering af tagrummet på hele Nationalmuseet stod Slots & Ejendomsstyrelsen overfor en omfattende asbestsanering. Vi vandt udbuddet på asbestsaneringen og blev i samarbejde med bygherrerådgiveren Arkitema, også tilvalgt til at forestå efterisoleringen. Alle arbejder blev udført under stor hensynstagen til artefakter, museumsgenstande, personale og de mange gæster således, at alle område i […]

Hotel Herman K

I et løsningsorienteret velplanlagt samarbejde direkte med bygherre, udførte vi miljøsanering og indvendige tunge nedrivninger i den gamle Dong transformerstation på Bremerholm 6 overfor Magasin. Den gamle transformerstation skulle omdannes til det eksklusive 5+ design hotel; Herman K med kun 31 værelser. Vores arbejde bestod i en fuld miljøsanering af hele bygningen for asbest, PCB […]