Årby Skole

Kalundborg kommunes politikere besluttede, at kommunens skoler skulle være frie for miljøgiften PCB. Årby skole var blandt disse, hvor hele 68 fløjen samt omklædningen måtte saneres for primære kilder af PCB. Kommunen udbød opgaven som en hovedentreprise inkl. genopbygning af skolens faciliteter. Vi vandt licitationen og udførte med CC Brun A/S som underentreprenør, PCB sanering […]

UCC Ballerup

UCC blev købt af Ballerup Kommune i 2016, som har planlagt at dele byggeriet op i skole, koncertsal og boliger til voksne med særlige behov. Der var imidlertid fundet høje koncentrationer af PCB i fuger, maling og linoleum, og vores arbejde bestod derfor i, at miljøsanerere bygningen. Dørkarme og vinduer blev demonteret, og ca. 6 […]

Sølvgade 40

DSBs gamle hovedsæde opført år 1770, stod overfor en gennemgående renovering i forbindelse med ombygning til 480 kollegieværelser, fordelt på bygningsmassens over 20.000 etage m2. Vi vandt miljø- & nedrivningsentreprisen, der omfattede sanering af PCB/tungmetaller/skimmel/asbest, selektiv nedrivning, samt indgriben i bærende konstruktioner. Arbejdet blev udført i tæt dialog med rådgiveren i hele processen.

Solvangskolen

Solvangskolen i Farum har i mange år haft store problemer med indeklimaet pga. af meget høje mængder PCB i luften. Flere metoder har været afprøvet, men løsningen blev til sidst, at totalnedrive to af bygningerne på skolen samt PCB-sanere og udskifte fugerne i administrationsbygningen. Vi vandt hovedentreprisen direkte for Furesø Kommune og har stået for […]

Solvangscenter

Vi vandt i tæt konkurrence hovedentreprisen omkring totalnedrivning og miljøsanering af de knap 10.000 m2 bygninger, som fra 2011 og indtil nedrivning stod mere eller mindre tomme. Arbejdet omfattede desuden afrensning af 16.000 m2 overflade, herunder sandblæsning af maling. I projektets forløb blev der ved tæt dialog og samarbejdet fundet væsentlige besparelser og bedre logiske […]

Slotsholmgade 12

I Bygningsstyrelsens ejendomme på Slotsholmsgade 12 blev der konstateret forhøjede PCB-værdier i indeklimaet. PCB-værdierne stammede fra vinduesfugerne og formålet med projektet var derfor, at fjerne, forsegle og genetablere den indvendige del af fugen på de godt 1.600 vinduer. For at komme til den indvendige fuge skulle det meste af den indvendige aptering omkring vinduet demonteres […]

Skolen i Bymidten

Helsingør kommune valgte i 2014 at lade den gamle biblioteksbygning samt kampfeldtgrunde rydde. Grundet en efterfølgende klage i naturstyrelsen, blev hele projektet ændret og biblioteksbygningen blev total nedrevet i 2016. I 2017 vandt vi udbuddet på skolens bygning 2, 5 & 8. Bygningerne var dog så så kontamineret af miljøfarlige stoffer (PCB, asbest og tungmetaller), […]

Klerkegade 2

Den historiske næsten 150 gamlefrimurerbygning på Klerkegadeblev 2. juli 2015 totalskadet i en voldsom brand, som stort set totalt ødelagde den gamle bygning. Vi fik til opgave, at nedrive alle brandskadede bygningsdele i den 6.500 m2 store bygning. I den vestlige del af bygning var stort set alt udbrændt på nær de bærende ydervægge, som […]

Hvidovres Sundhedshus

Hvidovre Kommune besluttede, at etablere et helt nyt Sundhedshus på hjørnet af Hvidovrevej og Høvedstensvej i den tidligere posthusbygning. Det er således muligt for Hvidovre Kommune at have et samlet sundhedsområde, da nabomatriklen ligeledes indeholder dele indenfor sundhedsområdet. Det tidligere posthus er opført i 1959 og omfatter ca. 1.900 etage m2 samt ca. 1.00 m2 […]

Huset William

Det gamle plejehjem på Vigerslev Allé havde stået tomt i næsten 4år inden FSB udbød sanering & total nedrivning af den gamle bygning. Vi vandt hovedentreprisen, og udførte sanering af 10.000 m2 overflader samt total nedrivning af 6.000m2 bygningsmasse. Miljøsaneringen bød på udfordringer med PCB, tungmetaller og klorerede parafiner. Bygherrerådgiver var Golder Assoiates.