Nationalmuseet

I forbindelse med efterisolering af tagrummet på hele Nationalmuseet stod Slots & Ejendomsstyrelsen overfor en omfattende asbestsanering. Vi vandt udbuddet på asbestsaneringen og blev i samarbejde med bygherrerådgiveren Arkitema, også tilvalgt til at forestå efterisoleringen. Alle arbejder blev udført under stor hensynstagen til artefakter, museumsgenstande, personale og de mange gæster således, at alle område i […]

Melbylejren

Med en snæver 11-10 afgørelse blev det af byrådet besluttet, at den tidligere militærlejr i Asserbo skulle nedrives. Vi vandt hovedentreprisen med at nedrive og miljøsanere de velkendte røde barakker, 20 stk. i alt. Der var fundet tungmetaller, PCB og asbest i alle bygningsdele heraf var en stor del kategoriseret som farligt affald til Ekokem […]

Hotel Herman K

I et løsningsorienteret velplanlagt samarbejde direkte med bygherre, udførte vi miljøsanering og indvendige tunge nedrivninger i den gamle Dong transformerstation på Bremerholm 6 overfor Magasin. Den gamle transformerstation skulle omdannes til det eksklusive 5+ design hotel; Herman K med kun 31 værelser. Vores arbejde bestod i en fuld miljøsanering af hele bygningen for asbest, PCB […]

Carlsberg Arc

Visit Carlsberg udbød i forsommeren sanering- og nedrivningsentreprisen på de gamle bryghuse & elefanttårnet, som vi blev vinderen af. Opgaven omhandlede en omfattende sanering af skimmel, PCB, tungmetaller & asbest. Herunder udførte vi en stor sanering af gammelt sprøjteasbest (80% asbestindhold). Opgaven blev varetaget i hovedentreprise, så byggeplads, installationsfag og tømrer var en del af […]