Tinghøj Vandtårne

Tinghøj vandtårne har siden 1950´erne pumpet drikkevand ud til borgerne i Gladsaxe, inden de blev taget ud af drift i 2004. Vi vandt hovedentreprisen med at nedrive de fire 23 meter høje vandtårne. Nedrivningen skulle foregå meget kontrolleret eftersom vandtårnene var nabo til den 220 meter høje Gladsaxe sendemast. Senderen er fastgjort med kraftige stålwire, […]

Nationalmuseet

I forbindelse med efterisolering af tagrummet på hele Nationalmuseet stod Slots & Ejendomsstyrelsen overfor en omfattende asbestsanering. Vi vandt udbuddet på asbestsaneringen og blev i samarbejde med bygherrerådgiveren Arkitema, også tilvalgt til at forestå efterisoleringen. Alle arbejder blev udført under stor hensynstagen til artefakter, museumsgenstande, personale og de mange gæster således, at alle område i […]

Melbylejren

Med en snæver 11-10 afgørelse blev det af byrådet besluttet, at den tidligere militærlejr i Asserbo skulle nedrives. Vi vandt hovedentreprisen med at nedrive og miljøsanere de velkendte røde barakker, 20 stk. i alt. Der var fundet tungmetaller, PCB og asbest i alle bygningsdele heraf var en stor del kategoriseret som farligt affald til Ekokem […]

Hotel Herman K

I et løsningsorienteret velplanlagt samarbejde direkte med bygherre, udførte vi miljøsanering og indvendige tunge nedrivninger i den gamle Dong transformerstation på Bremerholm 6 overfor Magasin. Den gamle transformerstation skulle omdannes til det eksklusive 5+ design hotel; Herman K med kun 31 værelser. Vores arbejde bestod i en fuld miljøsanering af hele bygningen for asbest, PCB […]

Carlsberg Arc

Visit Carlsberg udbød i forsommeren sanering- og nedrivningsentreprisen på de gamle bryghuse & elefanttårnet, som vi blev vinderen af. Opgaven omhandlede en omfattende sanering af skimmel, PCB, tungmetaller & asbest. Herunder udførte vi en stor sanering af gammelt sprøjteasbest (80% asbestindhold). Opgaven blev varetaget i hovedentreprise, så byggeplads, installationsfag og tømrer var en del af […]