Bygningsstyrelsen

Projekt

I Bygningsstyrelsens ejendomme beliggende hhv. Slotholmsgade 12 (4 etager) samt Thorvaldsensvej 40 (7 etager) blev der konstateret stærkt forhøjede PCB-værdier i indeklimaet.

PCB-værdierne stammede hovedsageligt fra vinduesfugerne og formålet med projekterne var derfor at fjerne, forsegle samt genetablere fugerne for at forbedre indeklimaet på både kort og længere sigt. For at komme ind til de indvendige fuger skulle det meste af den indvendige aptering omkring vinduer og døre demonteres og senere genmonteres.

Arbejdet skulle planlægges nøje, da kontorerne stadig skulle være i fuld brug til Miljø- og Fødevareministeriets medarbejdere på Slotholmsgade, og på Thorvaldsensgade skulle Forskningsinstituttet for Plante- og Miljøvidenskab stadig kunne fungere i fuld drift under saneringsarbejderne. Derudover skulle vi etablere midlertidige kontormoduler til nogle af forskerne på Forskningsinstituttet. Der var i projekterne desuden stillet ekstra høje krav til sikkerhedsgodkendelse af alle medarbejdere, da arbejderne foregik i højt følsomme områder, som krævede PET-godkendelse.

På Slotholmsgade blev der saneret 1.600 vinduer. Fugerne var skjult bag ædeltræspaneler i størstedelen af vinduerne, så opgaven lå i at opbygge interimsvægge og miljøzoner samt fjerne alle paneler, fuger og forsegle de tilstødende bygningsdele med PCB-spærre. Herefter skulle der foretages efterisolering af vinduer ved nyt bagstop og nye pyntefuger samt genmontering af paneler.

På Thorvaldsensvej blev der udført en PCB sanering af de indvendige og udvendige fuger omkring vinduer og døre i kontorområderne. Desuden blev der saneret PCB-fuger i trappekerner, langsgående og vandrette udvendige elastiske fuger i facaden samt fuger ved svalegange.

Der blev også udskiftet ilmodbånd ved døre/vinduer til svalegange. Efterfølgende blev der udført forsegling af tilstødende bygningsdele for indkapsling af indtrængende PCB samt etablering af nye fuger. I terrænniveau blev der fjernet ca. 15 tons forurenet jord omkring bygningen.

Samlet blev der saneret, forseglet samt reetableret ca. 16.000 lbm PCB-fuge.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

Juni 2016 - August 2017

Slotholmsgade 12