Udnyt ressourcerne

Går du med overvejelser om hvordan din nedrivning kan blive mere bæredygtig? I så fald er du havnet det helt rigtige sted. Vi bliver af mange betragtet som pionererne indenfor bæredygtig nedrivning – ikke mindst på grund af vores mangeårige samarbejde med stat, amter, kommuner, Clean Custer og det strategiske partnerskab TRUST m.fl. Læs mere om nogle af de cases som vi har været med på hos VCØB.

Bæredygtig nedrivning

Traditionelt set bliver de største mængder af det, der rives ned i Danmark, genanvendt på den ene eller anden måde. Det sker primært ved processer, som omdanner de nedbrudte materialer til en eller anden form for genanvendelse eller nyttiggørelse, og det udleder ofte unødvendig Co2. Beton og tegl bliver eksempelvis bortkørt, knust og anvendt som underlag til veje. I denne forbindelse udgør transporten i sig selv en stor Co2-beastning. Sand, som indgår i produktionen af ny beton, kan ikke gro som nye træer, og der skal derfor tænkes nyt, så vi ikke opbruger jordens ressourcer.

Bæredygtig nedrivning handler om at genbruge materialerne til det formål, de var tiltænkt, i så stort omfang som muligt. I de tilfælde, hvor direkte genbrug ikke er muligt, bør materialerne genanvendes til lignende eller beslægtede formål, så vi ikke høster af jordens ressourcer uden grund. Samtidig skal denne proces helst ske på stedet med henblik på at minimere Co2-aftrykket. Hvis en bygning nedrives til fordel for en ny, kan bæredygtighed udtrykkes ved, at beton knuses på stedet og indgår i produktionen af ny beton til den nye bygning. Af samme årsag har vi valgt at betragte, og ikke mindst behandle de nedrevne materialer, som ressourcer frem for affald.

Bæredygtige projekter og innovativ tænkning

Vi har i flere år været den foretrukne partner når det gælder bæredygtig nedrivning. Det gælder fx projekterne BrunhøjskolenVUC Roskilde, CLEAN, og Oehlenschlægersgade Skole.

På mange af vores sager, omdanner vores tømrer/snedkerafdeling elementer fra byggeriet til smukke brugsgenstande, som bygherren kan få glæde af mange år fremover. Læs mere på siden REDO.

Som nedriver erkender vi, at vi har begrænset indflydelse på de valg som bygherre træffer i projekteringsfasen, men vi har en stor know-how som mange benytter sig af. Vi er ikke bare dygtige til at skille bygningerne ad og sortere ressourcerne i rene fraktioner, vi er også specialister i at spotte og udpege de materialer der med fordel kan genbruges, og går gerne utraditionelle veje, hvor vi samarbejder vi med en række aktører der aftager materialer til dels direkte genbrug og til upcycling af produkter.

 

På sagen Oehlenschlægersgade Skole blev en stor del af de nedbrudte materialer genanvendt i tæt samarbejde med bygherren. Her blev undertaget fx efter en termobehandling, genbrugt som ny terasse på Sydhavnens genbrugsstation.

 

 

På sagen VUC Roskilde blev facader skåret ud i kvadrater som blev anvendt som dekorativ effekt i et andet byggeprojekt. Løse mursten blev renset og genbrug, og alle andre materialer blev placeret på et ressourcehotel, klar til at få nyt liv.

 

Vores lille tømrer/snedkerafdeling ReDo aftager materialer fra flere af vores sager, for at omdanne dem til flotte brugsgenstande. Nogle bliver solgt, andre får lov at pryde vores hovedkontor og minde os om den bæredygtige tankegang.

Brug vores knowhow

Vores viden, erfaring og ekspertise i at spotte og udnytte ressourcer i de nedrivningsprojekter vi er med i, gavner ikke kun miljøet, men er også en gevinst for den bæredygtige bygherre. Har du projektet – har vi viljen og knowhow til at gøre en forskel i fælleskab. Kontakt os, os lad os drøfte hvordan vi kan hjælpe dig med en mere bæredygtig nedrivning.