Bæredygtig nedrivning

Går du med overvejelser om, hvordan din nedrivning kan blive mere bæredygtig? I så fald er du havnet det helt rigtige sted.

Vi bliver af mange betragtet som pionererne inden for bæredygtig nedrivning – ikke mindst på grund af vores mangeårige samarbejde med stat, amter, kommuner, Clean Cluster og det strategiske partnerskab TRUST med flere. Læs mere om nogle af de cases, vi har været med på hos VCØB.

Vi skal udnytte ressourcerne bedre

Traditionelt set bliver de største mængder af det, der rives ned i Danmark, genanvendt på den ene eller anden måde.

Det sker primært ved processer, som omdanner de nedbrudte materialer til en eller anden form for genanvendelse eller nyttiggørelse, og det udleder ofte unødvendig CO2. Beton og tegl bliver eksempelvis bortkørt, knust og anvendt som underlag til veje. I denne forbindelse udgør transporten i sig selv en stor CO2-belastning.

Sand, som indgår i produktionen af ny beton, kan ikke gro som nye træer – derfor skal der tænkes nyt, så vi ikke opbruger jordens ressourcer.

 

Jo flere materialer vi kan genanvende 1:1, jo bedre for klimaet og for pengepungen.

 

Bæredygtig nedrivning handler om at genbruge materialerne til det formål, de var tiltænkt – i så stort omfang som muligt.

I de tilfælde hvor direkte genbrug ikke er muligt, bør materialerne genanvendes til lignende eller beslægtede formål, så vi ikke høster af jordens ressourcer uden grund. Samtidig skal denne proces helst ske på stedet med henblik på at minimere CO2-aftrykket.

Hvis en bygning nedrives til fordel for en ny, kan bæredygtighed opnås ved, at beton knuses på stedet og indgår i produktionen af ny beton til den nye bygning. Af samme årsag vælger vi at betragte – og ikke mindst behandle – de nedrevne materialer som ressourcer frem for affald.

Global Compact – vi vil være CO2-neutrale inden 2030

Vi har været medlem af Global Compact siden 2014 og udarbejder hvert år en rapport (Communication on progress), som beskriver, hvordan vi forpligter os til de ti principper for, hvordan virksomheder kan indarbejde arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption i deres forretning.

Nedrivningsvirksomheder håndterer langt størsteparten af Danmarks byggeaffald, og vi deltager derfor også aktivt i udbredelsen af bæredygtig nedrivning.

I øjeblikket deltager vi, som den eneste nedrivningsvirksomhed, i Global Compacts Climate Ambition Accelerator, som er et seks måneders program designet til at give os den viden og de færdigheder, der skal til for, at vi kan sætte videnskabeligt baserede mål for reduktion af emissioner.

Det skal gøre os i stand til at blive CO2-neutrale inden 2030, hvilket er et vigtigt mål for os. Vi kan ikke alene sikre, at alle FN’s verdensmål kommer i hus, men vi kan og vil gøre vores for at bidrage til processen.

 

Bæredygtige projekter

Vi har i flere år været den foretrukne partner, når det gælder bæredygtig nedrivning. Det gælder for eksempel på projekterne BrunhøjskolenVUC Roskilde, CLEAN og Oehlenschlægersgade Skole.

På mange af vores sager omdanner vores tømrer-/snedkerafdeling elementer fra byggeriet til smukke brugsgenstande, som bygherren kan få glæde af mange år fremover. Læs mere på siden REDO.

Som nedriver har vi begrænset indflydelse på de valg, som bygherre træffer i projekteringsfasen. Men vi har en stor knowhow, som mange benytter sig af.

Vi er ikke bare dygtige til at skille bygningerne ad og sortere ressourcerne i rene fraktioner; vi er også specialister i at spotte og udpege de materialer, der med fordel kan genbruges.

Vi går gerne utraditionelle veje og samarbejder med en række aktører, der aftager materialer til både direkte genbrug og til upcycling af produkter.

 

 

På sagen Oehlenschlægersgade Skole blev en stor del af de nedbrudte materialer genanvendt i tæt samarbejde med bygherren. Her blev undertaget for eksempel, efter en termobehandling, genbrugt som ny terrasse på Sydhavnens genbrugsstation.

 

 

På sagen VUC Roskilde blev facader skåret ud i kvadrater og anvendt som dekorativ effekt i et andet byggeprojekt. Løse mursten blev renset og genbrugt, og alle andre materialer blev placeret på et ressourcehotel – klar til at få nyt liv.

 

Vores lille tømrer/snedkerafdeling ReDo aftager materialer fra flere af vores sager for at omdanne dem til flotte brugsgenstande. Nogle bliver solgt, andre får lov at pryde vores hovedkontor og minde os om den bæredygtige tankegang.

Brug vores knowhow

Hos Søndergaard har vi viden, erfaring og ekspertise i at spotte og udnytte flest mulige ressourcer i de nedrivningsprojekter, vi er med i. Det gavner ikke kun miljøet, men er også en gevinst for den bæredygtige bygherre.

Har du projektet, så har vi viljen og knowhow til at gøre en positiv forskel.

Kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig med en mere bæredygtig nedrivning.