Amalienborg Slotsplads

Projekt

Igennem det seneste årti har vi udført mange opgaver på Amalienborg for Slots & Ejendomsstyrelsen.

Den seneste opgave omfattede udskiftning af tagkonstruktionen samt indvendige arbejder på Christians IXs palæ.

Arbejderne på slottet, blev udført efter fra princippet: at hvad der kunne restaureres/genanvendes, skulle demonteres forsigtigt i samråd med snedkerer & murer. Der blev tillige udført sanering af skimmel, asbest & tungmetaller.

Bygherre

Slots & Ejendomsstyrelsen

Entrepriseperiode

November 2014 - December 2015

Entreprisesum

1 mio.

Rådgiver

Bertelsen & Schving Arkitekter