Solvangscenter

Projekt

Solvangscenteret i den gamle Urbanplan på Amager havde stået delvis tomt i en årrække. Bebyggelsen lå for enden af Remisevej, 2300 København Ø og grænsede op til Solvang Kirke og Dyvekeskolen.

Bygherren Boligforeningen 3B valgte derfor at få Dominia A/S til, at udarbejde et nedrivningsprojekt og udbød miljøsanering og totalnedrivning af centret i hovedentreprise.

Vi vandt i tæt konkurrence hovedentreprisen omkring totalnedrivning og miljøsanering af de knap 10.000 m2 bygninger, som fra 2011 og indtil nedrivning stod mere eller mindre tomme.

Arbejdet omfattede desuden afrensning af 16.000 m2 overflade, herunder sandblæsning af maling.

Logistikken var særdeles vigtig, da bygningerne grænsede direkte op til større boligblokke, skole med adgangsvej for børn, kirke m.m. Området var ydermere belastet af kriminalitet og det var derfor nødvendigt med døgnbemandet vagt og der blev etableret et tæt samarbejde med områdets interesser her i blandt 3B’s eget boligsociale projekt ”Partnerskabet”, men aktivering af flere praktikanter fra lokalmiljøet. Det var et udbytterigt samarbejde for alle parter og gav et tæt forhold til lokalmiljøet og specielt de unge mennesker.

På projektet varetog vores afdeling for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø opgaven som Arbejdsmiljøkoordinator B.

Området var belastet af kriminalitet og det var derfor nødvendigt med en døgn- mandet vagt og meget tæt dialog med områdets interesser som fx 3B’s eget boligsociale projekt ”Partnerskabet”.

Genanvendelse og mere miljørigtige løsninger

I projektets forløb blev der ved tæt dialog og samarbejdet fundet væsentlige besparelser og bedre logiske og miljørigtige løsninger for bygherre, blandt andet i form af nedknusning og genanvendelse af beton.

15.000 tons beton blev genanvendt på grunden som indbygning og det resterende blev i samarbejde med Københavns Lufthavne genanvendt på et større anlægsprojekt i CPH.

• Mandetimer: ca. 12.800 timer, med en spidsbelast på 24 mand
• Affald til genbrug: 16.680 tons
• Affald til nyttiggørelse: 805 tons
• Affald til specialbehandling: 13 tons

Læs mere om bæredygtig nedrivning.

Bygherre

Boligforeningen 3B

Hovedentreprenør

Søndergaard Nedrivning A/S

Entrepriseperiode

Juni 2015 - Februar 2016

Entreprisesum

11 mio.

Solvangcentret Amager genanvendelse af beton